SQL, PHP, ASP och Java programmering

/SQL, PHP, ASP och Java programmering
SQL, PHP, ASP och Java programmering 2018-01-08T09:06:07+03:00

Vi har 15 års erfarenhet av kundanpassade systemutvecklingsprojekt åt företag och organisationer.

Projekten består ofta av systemintegreringar och utveckling av helt nya kundanpassade system när inte standardprogrammen räcker till. Vi utvecklar även olika databaslösningar och register system som fungerar på webben.

MICROSOFT Plattformen

  • .Net, ASP
  • Ms SQL-Server

Linux Plattformen

  • PHP
  • JavaScript
  • MySQL
  • WordPress
  • Magento
  • Drupal

Övriga miljöer

  • XML, Web Services