Drupal

/Drupal
Drupal 2014-07-25T11:29:05+00:00

Drupal är ett blogg– och innehållshanteringssystem skrivet i PHP. Drupal distribueras som fri programvara med öppen källkod under licensen GNU General Public License.

Drupal är modulärt uppbyggt, vilket ökar flexibiliteten i systemet. Särskilt bra stöd och funktioner finns för så kallade ‘communities’.

Drupal används idag både av ett stort antal privatpersoner samt små och stora organisationer och företag.