Google Docs

/Google Docs
Google Docs 2018-01-08T09:07:52+03:00

Google Docs är en molntjänst som tillhandahålls av Google.

Tjänsten möjliggör webbaserad ordbehandling och onlinekalkylblad. Användaren kan dela ut ett dokument så att flera kan redigera det samtidigt. Dokumentet kan sedan sparas ned lokalt på den egna datorn i en mängd olika filformat. Man kan också ladda upp och importera en mängd olika filformat. Ordbehandlaren är i dagsläget avsevärt mer begränsad än ordbehandlingsprogram som installeras på den egna datorn.