Tietoa uutiskirjemarkkinoinnista ja MailerLitestä

/Tietoa uutiskirjemarkkinoinnista ja MailerLitestä
Tietoa uutiskirjemarkkinoinnista ja MailerLitestä 2018-01-08T09:08:57+03:00

MailerLite tarjoaa edullisen palvelun Uutiskirjemarkkinointia varten. Seuraavassa selvennämme hieman, mistä uutiskirjemarkkinoinnissa on kyse.

Uutiskirjemarkkinointi

Mitä uutiskirjemarkkinointi on? Uutiskirjemarkkinointi on verraten uusi markkinointimuoto ja se on kasvamassa parhaillaan kovaa vauhtia. Uutiskirjemarkkinointi on nimensä mukaisesti tiedottamista sekä potentiaalisille asiakkaille, että jo olemassa oleville asiakkaille. Uutiskirje tarkoittaa sitä, että viestissä olisi hyvä olla jotain uutuusarvoa. Siinä voidaan kertoa uusista tuotteista tai palveluista, tuotteiden sovellusesimerkkejä, tms. Lisäksi uutiskirje voi sisältää esim. tyytyväisen asiakkaan haastattelun.

Pääsääntöisesti uutiskirjeen tulisi sisältää jotain muuta kuin vain uusien tuotteiden esittelyn. Niistä saa kuitenkin tietoa esim. yrityksen verkkosivuilta. Yrityksesi tulisi toimia oman erikoisalansa tiedon solmupisteenä, jossa sen tehtäviin kuuluu uuden tiedon levittäminen siitä alasta, jota yrityksesi tuntee parhaiten.

Tavoitteena on tehdä uutiskirjeistä niin kiinnostavia, että uutiskirjeiden tilaajat eivät peruuta tilaustaan vaan jaksaa seurata jatkossa uutiskirjeitäsi kuukaudesta toiseen. Haastattelut ovat usein kiinnostavia etenkin jos niissä nousee esille jokin uusi asia, jota monikaan ei ole tullut ajatelleeksi.

Käytännön huomioitavia asioita

Tässä ihan lyhyesti muutamia käytännön asioita:

Uutiskirjeen personointi

 • MailerLite tarjoa mahdollisuuden personoida uutiskirjeet. Personointia varten tarvitset ainakin vastaanottajan etunimen. MailerLitessä voit käyttää seitsemää asiaa viestisi personointiin. Niistä tavallisimman ovat Etunimi (Nimi) ja Sukunimi. Jotta voit käyttää niitä, ne pitää sisällyttää osoitteistoon ja jokaisen osoitteen osalta sinulla pitää olla osoitteistossa mukana ne tiedot tai se tieto (esim. etunimi) jota aiot käyttää viesteissäsi.
 • Mitä hyötyä on personoinnista? On todennäköisempää, että vastaanottaja ei deletoi viestiäsi lukematta sitä, jos sen ensimmäinen lause sisältää vastaanottajan nimen (Esimerkiksi: Arvoisa Jussi Virtanen! verrattuna ei personoituun viestiin: Arvoisa Yrittäjä!). Voidaksesi käyttää personointia, kannattaa heti alusta lähtien ryhtyä keräämään sähköpostiosoitteen lisäksi myös henkilön nimitiedot.

Kuinka usein kannattaa lähettää uutiskirjeitä?

 • Uutiskirjemarkkinoinnissa on tärkeätä keskittyä johonkin tärkeään asiaan viestiin vastaanottajille eikä ainoastaan lähettää erikoistarjouksia. Aika ajoin on luonnollisesti myös hyvä lähettää tarjouksia tälle erityisjoukolle, joka koostuu uutiskirjeiden vastaanottajiksi rekisteröityneistä. Kuinka usein sitten kannattaa lähettää viestejä? Jonkinlainen perussääntö on lähettää niitä kerran kuukaudessa. On yrityksiä, jotka lähettävät niitä kerran viikossa ja on myös niitä, jotka lähettävät niitä useammin. Itse kuulun amerikkalaisen copywriterin Bob Bly:n viestien lukijoihin. Hän lähettää viestin joka työpäivä. Sellainen on tietenkin hyvin erikoista ja vaatii suuren pohjatyön, jotta me lukijat voisimme kokea, että hän viestittää jotain uutta ja kiinnostavaa joka viestissään. Viestini on siis se, että sinun on itse pohdittava kuinka usein haluat nähdä sen vaivan, että luot uuden viestin. Ellei viesti ole riittävän kiinnostava, huomaat, että tilaajasi vähentävät niiden lukemista ja ehkä jopa peruuttavat jonkin ajan kuluttua uutiskirjeen tilauksen.
 • Monet yritykset pyrkivät laajan tuote- tai palveluvalikoimaan. Sellainen strategia johtaa harvoin menestykseen, koska yrityksen voimavarat hajoavat laajalle eikä markkinointiponnisteluissa ole mahdollista luoda ehdotonta osaamiskärkeä. Kukaan ei voi olla uskottavasti monien alojen huippuosaaja. On siis aina parempi vaihtoehto keskittyä siihen toimialaan, jonka osaa parhaiten. Lukijakuntaa kiinnostaa uuden oppiminen. Jos uutiskirje sisältää vähän sitä ja vähän tuota, se jää usein liian pintapuoliseksi eikä sillä pystytä viestittämään yrityksen terävintä osaamista ja rakentaa sen ympärille läpimurtoon markkinoilla tähtäävää viestintää. Monitaitureiden viestien avausprosenteissa näkyy usein kuinka vaikeaa on saada vastaanottajat kiinnostumaan uutiskirjeistä, jotka eivät pureudu voimakkaasti yhteen asiaan.
 • Uutiskirjeen ideana on yhteyden ylläpitäminen potentiaalisiin asiakkaisiin, jotta he eivät unohda sinua ja mitä tuotteita tai palveluita voit heille tarjota. Samalla toimiessasi oman alasitiedon solmupisteenä, koulutat asiakaskuntaasi jatkuvasti.

Miten helpotat uusien uutiskirjeiden luomisprosessia

 • Luo aina uutiskirjeittesi sisältö ensin esim. Wordissä. Saat oikeinkirjoitusavun ja vältät kiusallisia kirjoitusvirheitä tekstissä. Voit Wordistä siirtää leikkaa liimaa menetelmällä helposti tekstiä suoraan MailerLiteen.
 • Laadi jo heti alussa uutiskirjemalli MailerLitellä. Kuvia on hyvä sisällyttää viestiin vaikka jakamaan eri kappaleita toisistaan. Ajattele kuvien käytössä, että et käytä kuvia, joissa on suuri resoluutio ja ovat raskaita lähettää sähköpostitse. Itse vähennän kuvien resoluutiota helposti minimiin ottamalla alkuperäisistä kuvista kuvankaappausohjelmalla kuvan, jolloin alkuperäisen resoluutio putoaa murto-osaan, mutta se on ihan riittävä tällaiseen tarkoitukseen (esimerkiksi Screen Hunter ja Capture Me ovat ilmaisia kuvankaappausohjelmia).
 • Kun haluat luoda uuden uutiskirjeen, kopioit MailerLitessä vanhan uutiskirjeen pohjaksi seuraavalle. Niin säilyvät kaikki asetukset (taustaväri, tekstin värit, fonttityypit, jne.). Kun näet vaivaa ensimmäisen uutiskirjepohjan luomisessa, voit toistaa samannäköisen uutiskirjeen hyvin pienellä vaivalla sen jälkeen aina.

Uutiskirjemarkkinointi muuttaa kokonaan yrityksen markkinointia

 • Uutiskirjemarkkinointi on tullut jäädäkseen. Joka vuosi voidaan tilastoissa seurata kuinka voimakkaasti ollaan siirtymässä myös Suomessa painetusta markkinointiviestinnästä sähköiseen. Se on merkittävästi halvempaa ja sen toteuttamiseen vaaditut resurssit ovat paljon pienemmät verrattuna perinteiseen painettuun viestintään. Olemme siis ajallisesti murrosvaiheessa, jossa sähköisessä muodossa tapahtuvan markkinoinnin osuus kasvaa erittäin nopeasti. Se tuo mukanaan erityisiä haasteita, joihin MailerLiten käyttäjänä toivomme sinun kiinnittävän erityishuomiota.

Uutiskirjemarkkinoinnissa erityisesti huomioitavaa

 • Koska sähköpostin kautta tulevien uutiskirjeiden määrä kasvaa kovaa vauhtia, on jokaisessa uutiskirjeessä oltava mahdollisuus peruuttaa uutiskirje jatkossa jos niitä ei enää halua ottaa vastaan. Niin sanotun roskapostin tulva on käsittämättömän suuri ja me tavalliset kuluttajat emme näe kuin aivan pienen osan siitä valtavasta määrästä roskapostia, joka netissä liikkuu koko ajan. Meitä suojaavat sähköpostipalvelinten ylläpitäjät suodattamalla jo pois aivan valtaosan roskapostista. MailerLiten kaltaiselle sähköpostien lähetyspalveluntarjoajalle on erittäin tärkeätä, että sen asiakkaat eivät lähetä roskapostia. No mikä sitten on roskapostia?

Roskaposti (SPAM), mitä se on?

 • Roskaposti (SPAM) on periaatteessa kaikki sellainen posti, jonka lähettämiseen vastaanottaja ei ole antanut etukäteen lupaa. Kun yritys lähettää toisessa yrityksessä toimivalle henkilölle sähköpostia, sen tulee saada etukäteen lupa vastaanottajalta lähettää ko. postia.
 • Uutiskirjemarkkinointia aloittava yritys voi lähettää kaikille viimeisen kahden vuoden aikana yritykseltä tuotteita tai palveluita ostaneelle yrityksille/henkilöille viestejä ilman erityistä ennakkolupaa. Sen lisäksi uutiskirjemarkkinointia aloittavan yrityksen tulisi laittaa omille verkkosivuilleen rekisteröintiruudun, jonka kautta verkkosivuilla vierailevien, ei vielä asiakkaina olevien, henkilöiden on mahdollista rekisteröityä uutiskirjeiden vastaanottajiksi. MailerLite helpottaa rekisteröintiprosessia generoimalla html-koodin valmiiksi rekisteröintiruudun luomiseksi yrityksen verkkosivuille. Kun käytät MailerLiten luomaa rekisteröintiruutua, sen kautta rekisteröityneiden henkilöiden yhteystiedot menevät suoraan MailerLiten osoitteistoon automaattisesti. Vaivatonta eikö totta!
 • Jos yritys harjoittaa puhelinmarkkinointia, on tärkeätä kouluttaa kaikki puhelinmyynnissä olevat siihen, että he aina pyytävät kontaktoimaltaan henkilöltä luvan lähettää hänelle uutiskirjeitä.
 • Ulkoa ostettuja osoitteistoja ei saa käyttää MailerLiten yhteydessä ilman ennalta tapahtuvaa osoitteiston läpikäymistä soittamalla, jotta vastaanottajalta saadaan lupa sähköpostien lähettämiseen hänelle.
 • Osoitteita ei myöskään saa poimia verkkosivuilta suoraan sähköpostirekisteriin ilman luvan kysymistä vastaanottajalta ennakkoon.
 • Näillä toimenpiteillä saat ylläpidettyä hyviä osoitteistoja, joiden laatu on korkea. Ne ovat samalla myös hyvin toimivia eli tieto menee sellaisille ihmisille, jotka tuota tietoa tarvitsevat ja ovat siitä kiinnostuneita. Viestisi johtavat myös tilauksiin, joka yrityksesi kannalta on se lopullinen tavoite, johon tällä toiminnalla tähdätään.

Sähköpostin peruutuslinkki

 • Jokaisessa lähtevässä sähköpostiviestissä tulee olla peruutuslinkki, joka toimii ja jonka klikkaamisen jälkeen vastaanottaja ei enää saa sähköpostia ko. lähettäjältä. MailerLite luo sellaisen peruutuslinkin automaattisesti. Se löytyy sähköpostiviestin alareunassa: ”peruuta tilaus”. Se antaa sähköpostiosoitteelle statuksen ”peruutettu” eikä MailerLite enää lähetä viestejä tuohon osoitteeseen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään näiden osoitteiden osalta. Anna niiden vain olla osoitteistossa. Ei tarvitse pelätä, että niihin menisi jatkossa viestejä. Vaikka poistat ko. osoitteen ja jonkin ajan kuluttua ehkä yrität lisätä sen uudelleen, MailerLite muistaa, että se on peruutettu ja osoitteen statukseksi tulee automaattisesti ”peruutettu”.

Osoitteista ja niiden hankinnasta

Osoitteiden hankinta MailerLite-postituksia varten tapahtuu pääsääntöisesti kahta kanavaa käyttäen:

Omat asiakkaat: Käy läpi kahden viime vuoden aikana yritykseltäsi ostaneiden asiakkaiden nimet ja sähköpostiosoitteet ellei sinulla ole niitä jo valmiina. Näiltä asiakkailta sinun ei tarvitse pyytää lupaa ennakkoon. Sen sijaan saattaa olla hyvä puhelimitse tarkistaa kuka organisaatiossa on paras henkilö, jolle uutiskirje on hyvä osoittaa.

Rekisteröintiruutu verkkosivuille: Laita heti omille verkkosivuille näkyvälle paikalle uutiskirjeiden saajaksi rekisteröitymisruudukko/linkki. MailerLite tarjoaa sinulle valmiin html-koodin, jonka voit siirtää verkkosivuillesi sopivaan kohtaan. Sen avulla voit kerätä uutiskirjeestäsi kiinnostuneiden henkilöiden tiedot automaattisesti suoraan MailerLiteen. Se helpottaa valtavasti osoitteistojen ylläpitoa.

Oma myyntiosasto: Puhelinmyynnin henkilöt kannattaa samalla kouluttaa siirtämään uusien henkilöiden sähköpostitiedot rekisteriin. He voivat käyttää tuota kotisivuilla olevaa rekisteröintiruutua. Mitään vahinkoa ei synny vaikka saman henkilön tiedot siirretään MailerLiteen useampaan kertaan. MailerLite lähettää vain yhden viestin ko. henkilölle vaikka hänen tietonsa esiintyisi useaan kertaan osoitteistossa.

Jos olet hankkinut / hankkimassa osoitteita esim. Fonectalta, Suomen Yrittäjien verkkosivujen kautta, tai joistain muista rekistereistä, soita kaikille ja varmista saako lähettää uutiskirjeitä liittyen siihen aiheeseen, joka yrityksellesi on keskeinen. Jos teet tuon soittokierroksen, ennen kuin laitat osoitteet MailerLiteen, ei kenelläkään ole moittimiseen mitään syytä ja osoitteistosi täyttävät kaikki vaatimukset.

Mikä on SpamTrap-osoite ja mitä se saa aikaan?

Älä koskaan osta osoitteita epämääräisistä paikoista. Jos osoitteita on ongittu netistä, niiden joukossa voi hyvinkin olla ns. SpamTrap-osoite, jonka joku roskapostia vastaan kamppaileva organisaatio on istuttanut Internetiin johonkin salaiseen paikkaan. SpamTrap-osoitteita löytyy kun netistä poimitaan umpimähkään sähköpostiosoitteita. Se näyttää kaikin puolin oikealta osoitteelta, mutta kun siihen lähettää viestin, tapahtuu kauheita. SpamTrap-osoite saa aikaan suurta vahinkoa koska se pysäyttää kokonaan sähköpostiliikenteen MailerLiteltä. Jos tällainen SpamTrap-osoite joutuu MailerLiten johonkin osoitteistoon, MailerLiten käyttäminen katkaistaan välittömästi ko. yritykseltä. Tällainen osoite ei voi joutua osoitteistoon muuten kuin Roskaposti-sääntöjen huomiotta jättämisen seurauksena.

Olemme joutuneet kiristämään sääntöjen valvontaa osoitteiden hankkimisen osalta. Suomestakin löytyy tahoja jotka pyrkivät innokkaasti valvomaan, että uutiskirjemarkkinoinnissa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä roskapostien välttämiseksi. Näiden tahojen sähköpostiosoitteita löytyy odottamatta aivan virallisista rekistereistä ja ne ovat niin ollen vältettävissä vain soittamalla etukäteen ja varmistamalla kenelle saa lähettää uutiskirjemarkkinointia.

Toivomme, että tämä kirjoitus selvitti joitakin tärkeitä asioita ja, että se auttaa sinua tekemään hyvää ja menestyksekästä uutiskirjemarkkinointia MailerLiten avulla.

Olemme myös valmiita auttamaan sinua MailerLiten käytön oppimisessa! Ota yhteyttä, mikäli siihen on tarvetta. Hyvää alkua Uutiskirjemarkkinoinnin parissa!